Interim mamagement szolgáltatás

pénzügyi vagy kontrolling vezetői funkció betöltése megbízási szerződés keretében;